Šeši aspektai, kuriuos reikėtų įvertinti, atliekant skaičiavimus

Vienas didžiausių iššūkių statyboje yra statybos kainos nustatymas. Todėl konkretaus projekto skaičiavimo tikslumo lygis gali turėti lemiamą įtaką įmonės įgyvendinamo projekto galutiniam rezultatui t.y. projektas bus pelningas arba nuostolingas.
Kokio skaičiavimo tikslumo lygio turi būti projektai? Kadangi projektai gali būti itin didelės apimties, dėl šios priežasties neteisingas įvertinimas gali lemti ne tik atsirandančius sunkumus, bet net ir įmonės bankrotą.

Skaičiavimo klaidos

Vieno ar kelių projektų skaičiavimo netikslumai gali turėti neigiamos įtakos galutiniam rezultatui, todėl verta investuoti į kvalifikuoto sąmatininko samdymą, kadangi atlikti tikslius įvertinimus yra gana sudėtinga. Laimėjimai arba praradimai priklauso nuo to, ar projekto rengimo kaina yra per didelė, ar per maža pelno uždirbimui. Todėl svarbu ne tik kuo tiksliau atlikti skaičiavimus, neapibrėžtumo sąlygomis įvertinti galimas nenumatytas rizikas bet ir įgyvendinti skaičiuojamo projekto kontrolę.

Numatomo projekto įgyvendinimo vietos įvertinimas

Išankstiniai susitikimai ir apsilankymai projekto įgyvendinimo vietoje yra vienas pradinių sėkmės veiksnių statybos projekto įgyvendinimui. Rangovai, kurių darbui įtakos gali turėti vietos aplinka, taip pat turėtų dalyvauti susitikimuose.

Pradinių duomenų įvertinimas

Prieš pradedant skaičiavimus, būtina nustatyti turimus pradinius duomenis. Išsamūs, tikslūs pradiniai duomenys yra vienas iš veiksnių užtikrinančių sėkmingą veiklos pradžią. Naudojant tikslius pradinius duomenis galima įvertinti medžiagų kiekio, kainos poreikį. Norint patikrinti, ar skaičiavimai yra tikslūs, galima naudoti Dimetris programinę įrangą.

Medžiagų kiekio ir kainų įvertinimas

Kalbant apie statybos sąnaudas, medžiagų kiekio ir kainų įvertinimas yra viena iš sudėtingiausiai vertinamų dalių. Apskaičiavus sąmatą, prekių kainos gali itin pakisti dar neprasidėjus statyboms. Dėl to, patartina iš anksto numatyti galimą kainų kitimą. Norint kuo tiksliau įvertinti medžiagų kiekį ir jų kainas galima naudoti Dimetris programinę įrangą.

Darbo įvertinimas

Darbo sąnaudų įvertinimas yra vienas sudėtingiausių skaičiavimo proceso etapų. Apskaičiuojant darbo sąnaudas, reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek žmogaus valandų reikia konkrečiai užduočiai atlikti. Darbuotojo darbo užmokestis įgyvendinant projektą neturėtų skirti nuo reguliariai mokamo darbo užmokesčio.

Kontrolės užtikrinimas

Kiekvieno net ir geriausio darbuotojo darbe gali pasitaikyti klaidų, sąmatininkų darbe – taip pat. Dažniausiai pasitaikančių klaidų pvz., taikymo srities elementų praleidimas, neteisingas matavimas arba klaidingų matavimo vienetų naudojimas. Būtina skirti laiko ir peržiūrėti skaičiavimus kartu su kitu komandos nariu.

Scroll to Top